Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die elk jaar allerlei activiteiten organiseert. Daarnaast staan ze voor alle zaken die voor ouders en kinderen van belang zijn. Ze ondersteunen het team en denken mee. In overleg met het team én met hulp van ouders houdt de OR zich bezig met: 

  1. Het organiseren en coördineren van activiteiten zoals als het veilig naar school kunnen, verkeer, wassen van de hand- en theedoeken, onderhoud tuin, schoolfotograaf, ondersteuning kinderboeken week. 
  2. Het organiseren en coördineren van feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval, Pasen, Schoolfeest, Schoolreisje, voorleesontbijt
  3. Signaleren van en meedenken over belangrijke schoolzaken 
  4. Bevorderen van contacten tussen ouders onderling en ouders en school. 
Vergaderingen
De ouderraad komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar om de activiteiten te bespreken, daarnaast wordt er per activiteit (zoals bijvoorbeeld de paasviering) een commissie samengesteld met ouders en docenten om de activiteit te organiseren.

 

Vergaderdata:

Maandag 9 december 2019 
Woensdag 29 januari 2020
Maandag 23 maart 2020 
Maandag 11 mei 2020 

Leden van de OR 

Sandra van den Berg
Anouk Bosscha
Wendy Steijvers
Patricia van Drempt
Barbara Kooijman
Riekie Kraus
Jaike Loots
Linda Meijer
Esther Peelen
Dennis van de Peppel
Pauline van de Peppel
Arthur Reijnders
Anouk Robbers
Carla Smid
Linda Swaap

Bij de vergaderingen van de OR is een teamlid aanwezig. 

De ouderraad maakt elk jaar een (financieel) jaarverslag dat bij de ouderavond wordt gepresenteerd. Hiermee worden activiteiten van de ouderraad en de kosten daarvan aan de ouders verantwoordt.
Deze documenten zijn hier te raadplegen.
Financieel overzicht OR 2015-2016.pdf
Formulier decharge OR 2015-2016.pdf

Ouderhulp

De ouderraad deelt aan het begin van het jaar een lijst uit met activiteiten waarop ouders kunnen intekenen. Per activiteit die er aan komt zal er hulp gevraagd worden. Dit zal via de weekbrief of een extra brief gedaan worden. 

Ouderbijdrage

Zonder financiële bijdrage van ouders is er geen geld voor het organiseren van activiteiten buiten het lesprogramma. Dus de ouderbijdrage is vrijwillig maar heel hard nodig! Voor ieder kind wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd van € 35,-. Dit is inclusief schoolreis of schoolfeest. Verkeer en veiligheid 

Verkeer en Calamiteitencoördinator: Patrick Wennekes 
Klaar-over coördinator: Anja van Tergouw