Vakantierooster 2019-2020             


 Start schooljaar 2019-2020  19 augustus 2019
 Herfstvakantie  14 t/m 20 oktober
 Kerstvakantie  21 december t/m 5 januari
 Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 1 maart
 Meivakantie  25 april t/m 10 mei
 Zomervakantie 2020  11 juli t/m 23 augustus
 Start schooljaar 2020-2021   24 augustus 2020

Studiedagen/vrije dagen 

Woensdag 9 oktober ivm verhuizen
Donderdag 10 oktober ivm verhuizen
Vrijdag 11 oktober ivm verhuizen
Woensdag 20 november
Donderdagmiddag 5 december
Vrijdag
middag 20 december 12:00 uur
Donderdagmiddag 16 januari 12:00 uur
Dinsdagmiddag 10 maart 12:00 uur
Goede vrijdag 10 april

Paasmaandag 13 april 
Hemelvaartsdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Pinkstermaandag 1 juni
Vrijdagmiddag 10 juli 12:00 uur

Continurooster

Vrijdag 21 februari ivm Carnaval

Verlof aanvragen

Er kunnen omstandigheden zijn, waarvoor u (voor één of meerdere dagen buiten de vakanties om) extra verlof wilt aanvragen. De wet op de Leerplicht kent een aantal redenen waarvoor verlof toegekend mag worden, zoals ziekte, bruiloften, jubilea en dergelijke. Extra vakantieverlof mag alleen worden toegekend als dit te maken heeft met de specifieke aard van uw beroep en dan zelfs voorzien van een werkgeversverklaring of om een andere 'gewichtige omstandigheid'.  Wilt u van een van deze twee opties gebruik maken dan moet u hiervoor een formulier invullen. U kunt dit hieronder downloaden of verkrijgen via de leerkracht. Deze aanvragen dienen minimaal 4 weken vóór de verlofdatum ingediend te worden bij de directie.  

De aanvragen worden zorgvuldig behandeld en het verlof wordt alleen door de directeur verleend. Als u zonder toestemming van de directie uw kind(eren) school laat verzuimen, zijn wij verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Download hier: 2018-02 verlofformulier Keijenberg printversie.docx 

Schoolkalender 2019-2020

Ieder schooljaar wordt er een jaarkalender gemaakt. In deze jaarkalender staan activiteiten, gebeurtenissen en vakanties vermeld. De jaarkalender wordt in de eerste schoolweek van een nieuw schooljaar meegegeven aan elk gezin van onze school. Eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld data worden doorgegeven in onze wekelijkse nieuwsbrief. De digitale versie van de jaarkalender kunt u openen door op onderstaande link te klikken:  

Schoolkalender de Keijenberg 2019-2020